PRINCE2 2017 Update

AXELOS, de eigenaar van PRINCE2, heeft de versie van 2009 vernieuwd. Deze nieuwe versie noemen zij de PRINCE2 2017 Update. In dit document leest u alles wat u moet weten over de update.

Wat is de PRINCE2 2017 Update?

Uit feedback vanuit de PRINCE2 community is gebleken dat er behoefte is aan meer informatie over de toepassing van PRINCE2 op verschillende soorten projecten. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zal de PRINCE2 Update meer focus leggen op het op maat maken van de methode.

De voornaamste wijzigingen in de handleiding “het Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2” focussen zich op:

 • Het op maat maken van PRINCE2 aan de behoeften van de organisatie en de projectomgeving.
 • De onderliggende principes van PRINCE2.
 • Het verduidelijken van de link tussen thema’s en principes.
 • Het opnemen van specifieke voorbeelden van het ‘op maat maken van PRINCE2’ in de 7 thema’s.
 • De toepassing van de methode in de praktijk, met talloze voorbeelden, hints en tips.
 • Informatie over het ‘PRINCE2 Membership’.

Verandert de PRINCE2 methode hiermee?

De PRINCE2 methode blijft ongewijzigd; de 7 principes, 7 thema’s en 7 processen blijven intact. De verschillen zitten hem in de manier waarop de methode wordt toegelicht in de manual en de examinering. Met andere woorden: wanneer u een training in 2009-stijl heeft gevolgd, heeft u geen andere methode geleerd dan bij de Update het geval is. Lees meer over de verschillen in de volgende alinea’s.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Certificering met de PRINCE2 2017 Update

Voor het Foundation-certificaat zijn er geen wijzigingen; deze blijft onbeperkt geldig. Voor Practitioner is de geldigheidstermijn van het certificaat verkort van 5 naar 3 jaar. Ook komt het hercertificeringsexamen te vervallen.

Het vernieuwen van de certificering voor Practitioner kan met de komst van de update op twee manieren:

 • Middels het ‘PRINCE2 Membership’. Als PRINCE2 member kunt u door het uitvoeren van verschillende activiteiten aantonen dat uw PRINCE2 kennis up-to-date is. Bijvoorbeeld door trainingen te volgen, training te geven en PRINCE2 projecten in de praktijk uit te voeren. Wanneer u voldoende activiteiten heeft ondernomen, wordt na 3 jaar uw certificering automatisch verlengd met nogmaals 3 jaar. Meer informatie.
 • Behaalt u niet voldoende punten voor het Membership of bent u geen lid, dan kunt u zich na 3 jaar opnieuw certificeren door het Practitioner-examen nogmaals af te leggen.

PRINCE2 2017 Update examens

De 2017 Update komt met vernieuwde examens. Klik op 'Foundation' of 'Practitioner' om meer informatie over de betreffende examens te tonen.

Foundation
De examens zijn aangepast zodat het examen efficiënter en duidelijker de kern van PRINCE2 behandelt.

 • Elementen die niet tot de kern van de methode behoren zijn verwijderd, zoals configuratiemanagement, welke niet meer in de vernieuwde handleiding behandeld wordt.
 • Criteria omtrent het op maat maten van de methode zijn toegevoegd. Dit werd voorheen niet behandeld.
 • Een verbeterde balans tussen de 7 thema’s en meer nadruk op de 7 principes.
 • Een meer heldere vraagstelling, o.a. door het verwijderen van negatieve vraagstellingen.
 • Het aantal vragen is gereduceerd van 75 naar 60. De toegestane tijd voor het examen blijft 1 uur.
 • De slagingsnorm is verhoogd naar 55%. De kandidaat moet 33 punten halen om te slagen.
Practitioner
De examens focussen zich meer dan eerst op het toetsen van het vermogen van de kandidaat om PRINCE2 toe te passen op een gegeven projectomgeving. Ook ligt er meer nadruk op het herkennen van de toegevoegde waarde van de methode in de praktijk.

 • De balans tussen verschillende onderdelen is hersteld. Er zijn bijvoorbeeld meer vragen toegevoegd over de 7 principes en het aantal vragen over specifieke managementproducten is verminderd.
 • De kandidaat wordt getoetst op zijn vermogen om de kern van elk thema en elk proces toe te passen. Ook wordt hij getoetst op zijn praktisch vermogen om te beoordelen of een gegeven aanpak effectief en geschikt is binnen de kaders van PRINCE2.
 • De hoeveelheid ‘aanvullende informatie’ die nodig is om een vraag te beantwoorden is gereduceerd.
 • Complexe vraagtypen zijn verwijderd, zoals de “stelling-verklaring” vragen.
 • Het aantal vragen is gereduceerd. Het aantal te behalen punten is 68 in plaats van 80. De toegestane tijd voor het examen blijft 2,5 uur.
 • De slagingsnorm blijft 55%. De kandidaat moet 38 punten halen om te slagen.

Moet ik een nieuw certificaat halen?

Het PRINCE2 Foundation-certificaat in 2009 stijl blijft onbeperkt geldig, zoals voorheen. De geldigheidstermijn van uw huidige Practitioner certificaat blijft ongewijzigd. Verloopt uw certificaat en certificeert u zich met het ‘2017 Update examen’, dan geldt de termijn van 3 jaar.

U kunt met een certificaat in 2009 stijl gewoon de 2017 Update examens maken. U mag dus met uw huidige Foundation certificaat het ‘2017 Update’ Practitioner-examen maken. Wel blijft het verplicht om een training te volgen wanneer u het examen wilt afnemen bij een trainingsorganisatie. Met andere woorden: met een Foundation 2009-certificaat op zak, kunt u deelnemer aan de Practitioner 2017 Update-training. De ingangseis voor het Practitioner examen blijven derhalve ongewijzigd.

De 2017 Update training

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwde trainingsmodule conform de 2017 Update, zowel voor Foundation als Practitioner. Dit gaat enkel nog om de Engelse module, omdat de Nederlandse 2017 Update manual en -examens nog niet zijn uitgebracht door AXELOS. Wij zullen u zo snel mogelijk laten weten wanneer de Update-modules beschikbaar zijn. Klik hier voor ons aanbod aan trainingen PRINCE2 2009.

Moet ik de 2009-versie of de 2017-versie doen?

De 2009-versie leidt nog steeds tot een geldig en even waardevol certificaat als bij de Update het geval is. Wilt u graag de training en het examen in het Nederlands doen, dan kunt u vooralsnog alleen de 2009-versie doen. AXELOS heeft nog niet bekend gemaakt wanneer de 2017 Update in het Nederlands beschikbaar is.

Wilt u de training en het examen in het Engels doen, houdt u er dan rekening mee dat u tot en met 31 december 2017 examen doen in de 2009-stijl. Het voordeel hiervan is dat het certificaat 5 jaar geldig is. Wanneer u examen doet in de 2017 Update, is het certificaat 3 jaar geldig.

Het voordeel van de 2017 Update is dat de handleiding - en derhalve de lesstof - meer nadruk legt op de toepassing van PRINCE2 en het op maat maken van de methode voor uw project. De methode blijft hetzelfde, maar helpt de deelnemer met het begrip van de praktische toepassing ervan.

PRINCE2 2017 Update AXELOS

Meer weten? Lees hier de FAQ van AXELOS over de update.